ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ενεργούμε δίκαια , με εντιμότητα και ακεραιότητα.

Στην PSOMAKARA Diving Services & Consulting Co πραγματοποιούμε τις δραστηριότητες μας με ειλικρίνεια και ηθική, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου δραστηριοποιούμαστε. Βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών, των προϊόντων και των λειτουργειών μας και διατηρούμε τη φήμη, την τιμιότητα τη δικαιοσύνη, τον σεβασμό, την υπευθυνότητα ,την ακεραιότητα , την εμπιστοσύνη και την καλή επιχειρηματική μας κρίση. Καμία παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά εκ μέρους των διευθυντών, των υπαλλήλων ή των υποκαταστημάτων είναι προς το συμφέρον της εταιρείας

Στην PSOMAKARA Diving Services & Consulting Co δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τις αρχές μας , για βραχυπρόθεσμα οφέλη. Η ηθική επίδοση της εταιρείας μας, είναι το άθροισμα, της ηθικής των ανδρών και γυναικών που εργάζονται εδώ. Όλοι οφείλουμε να τηρούμε τα υψηλά πρότυπα της προσωπικής ακεραιότητάς μας .

Ο κώδικας της PSOMAKARA Diving Services & Consulting Co έχει καταρτιστεί ως ένα εργαλείο καθοδήγησης στη λήψη αποφάσεων που είναι σύμφωνος με τις βασικές αξίες της εταιρίας , την εντιμότητα και την ακεραιότητα που προσδοκούμε από όλα τα πρόσωπα που εργάζονται στον οργανισμό.

Η δεοντολογία είναι το να έχεις το θάρρος να λες και να κάνεις το σωστό. Να έχεις ακεραιότητα να αντιμετωπίζεις τους άλλους με σεβασμό. Να αποφεύγεις τις συγκρούσεις συμφερόντων προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων.

Όλο το προσωπικό της PSOMAKARA Diving Services & Consulting Co ενεργεί δεοντολογικά συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην υψηλά αποτιμημένη φήμη της εταιρίας .

 

Σεβαστό περιβάλλον εργασίας .

Η PSOMAKARA Diving Services & Consulting Co παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερες από 12 χώρες. Όλοι παίζουν ένα ρόλο στη διασφάλιση ότι οι χώροι εργασίας είναι σεβαστοί και επαγγελματικοί.

Όλοι αναμένεται να:

  • Προάγουμε ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς διακρίσεις ή παρενοχλήσεις λόγο φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, ηλικίας, εθνικής καταγωγής, αναπηρίας ή άλλων παραγόντων.
  • Διεξάγουμε τις δραστηριότητες μας σε πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικών πρακτικών.